Борбордук Азиядагы Америка Университети - БААУ - ЖЕТИШКЕНДИКТЕРДИН НЕГИЗИНДЕ
Перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться с новостями по поводу COVID-19

ЖЕТИШКЕНДИКТЕРДИН НЕГИЗИНДЕ

 

Академиялык жетишкендиктерге негизделген стипендия эң мыкты студенттерге каржылык муктаждыгынан көз карандысыз берилет (бир гана Кыргыз Республикасынын жарандарына).

Бул стипендияны алыш үчүн студент окуудагы же башка иштердеги өзгөчө жогорку деңгээлдеги жетишкендикти көрсөтө алышы керек. Бул стипендия студенттин муктаждыгына карабайт, демек финансылык муктаждыкты далилдөөчү документерди тапшыруу талап кылынбайт.

Академиялык жетишкендиктерге негизделген стипендия талапкерге жетишкендиктерди багындырган жылы гана БААУга тапшырса берилет.

 

Эсиңизде болсун, бардык стипендиялар бир жылга берилет жана студент бардык төмөнкү талаптарга жооп бергенде гана узартылат:

-Бизнес башкаруу программасына берилбейт

 -Стипендия 8 семестрге гана берилет

 -GPA 3.2 же андан жогору болуш керек

 -Окуудан сырткары ишке жана университеттин коомдук ишине активдуу катышуу керек

 -Окуудан сырткары иш боюнча форманы ("аффидавит") ар бир жылдын 31-чи январына чейин тапшырыш керек.

 

Брейн-Ринг таймашынын жеңүүчүлөрүнө бериле турган стипендия

Кыргызстандын жогорку мектиптептеринин окуучуларынын арасында жылына Брейн-Ринг мелдеши өткөзүлөт. Бул мелдештин жеңүүчүлөрү эгерде кирүү экзамендерин ийгиликтүү тапшырышса окуу акысынан жеңилдик алышат.

 

Биринчи орунга – 100% жеңилдик

Экинчи орунга -100% жеңилдик

үчүнчү орунга -100% жеңилдик

Эгерде студенттер жакшы окуп жана окуудан сыркары иштерге активдүү катышса, бул жеңилдиктер сегиз семестрге берилет.

Жалпы Республикалык Тестирлөөнүн алтын күбөлүк ээлерине берилүүчү стипендия

өлчөмү: 100% окуу акысы

Алтын күбөлүк жогорку класстын бүтүрүүчүсүнүн өзгөчө окуудагы жетишкендигин далилдейт. Университет мындай студенттерди өзүнө чакырып,  алардын  БААУга тапшыруусун колдойт.  Студент окуудагы жогорку жетишкендикти көрсөтүп, БААУнун окуудан сырткары иштерине активдүү катышуусу керек.

 

Кыргыз Республикасынын жогорку класстарынын арасындагы англис тили боюнча республикалык олимпиаданын биринчи орун ээсине берилүүчү стипендия

 өлчөмү: 100% окуу акысы

Жеңүүчү БААУга кабыл алынат жана окуу акысынан сегиз семестрге 100 % жеңилдик берилет. Студент окуудагы жогорку жетишкендикти көрсөтүп БААУнун окуудан сырткары иштерине активдүү катышуусу керек.

 

«Стрим» музыкалык таймашынын жеңүүчүлөрүнө берилүүчү стипендия

Билим берүүнүн либералдык принциптеринин негизинде иш алып баруучу университет катары, БААУ мыкты  музыкалык таланты бар студенттерди колдойт. Бул таймаштын жеңүүчүлөрү кирүү сынактарын ийгиликтүү тапшырган учурда окуу акысынан жеңилдик алышат.

Биринчи орунга – 100% жеңилдик

Экинчи орунга -85% жеңилдик

үчүнчү орунга -70% жеңилдик

 

Антропология жана Социология  стипендиясы (2 орун)

 өлчөмү: 100% окуу акысы

Антропология жана Социология  программаларына тапшырган биринчи курстун мыкты студентерине (жалпы кирүү сынактарынын упайы баардык турларында тапшырган абитуриенттердин упайларынан эң жогорку болгон) эки адамга толук стипендия берилет:

Антропология (1)

Социология (1)

Студент бул стипендияны сактап калгысы келсе, БААУнун башка программасына которула албайт. Бул стипендияны ала тургандарды Каржылык колдоо көрсөтүү офиси менен Кабыл алуу офиси тандашат.

 

Текшерүү:

Эгерде студент GPAдин минималдык талабына жооп бере албаса, ага эки семестр текшерүү убактысы берилет. Эгерде студент эки семестр катары менен GPAдин минималдык талабына жооп бере албаса, бул стипендия башка берилбейт (улантылбайт).

Студент GPAдин минималдык талабын кайра аткара алган учурда (GPA 2.7) өз муктаждыгынын негизинде гана стипендияга кайра тапшыра алат.

*Эсиңизде болсун, бардык стипендиялар бир жылга берилет жана студент бардык талаптарга жооп бергенде гана узартылат.

 

Борбордук Азиядагы Америка университети
Аалы Токомбаев көчөсү 7/6
Бишкек, Кыргыз Республикасы 720060

Тел.: +996 (312) 915000 + ички.
Факс: +996 (312) 915 028