Борбордук Азиядагы Америка Университети - БААУ - Университеттик изилдөөлөр

Университеттик изилдөөлөр

БИЛИМ БЕРҮҮ ИНСТИТУТУ (ББИ)

Билим берүү институту (ББИ) БААУнун дисциплиналар аралык академиялык түзүмү – ал бардык деңгээлдерде жана транс-маданий контексттерде билим берүүгө, изилдөөгө жана билим берүүнү пропагандалоого арналган.

ПРЕЗИДЕНТТИК ИЗИЛДӨӨ ЖАНА БИЛИМ БЕРҮҮ ФОНДУ

Президенттик Изилдөө жана Билим берүү Фонду (ПИББФ) уникалдуу демилге катары профессордук курамынын, студенттердин жана кызматкерлердин илимий жана билим берүү ишмердүүлүгүнө арналган дискреттик долбоорлорду БААУдагы Президенттин Аппараты аркылуу колдоого багытталган. Бул фонд университеттеги жаңы демилгелерди, мультидисциплинардык долбоорлорду каржылоону жана БААУнун студенттеринин катышуусундагы долбоорлорду өзгөчө кубаттайт.

ТЯН ШАНЬ САЯСАТ БОРБОРУ

Тян Шань саясат борбору (ТШСБ) миграция, туруктуу өнүгүү жана айлана-чөйрөнү коргоо, адам укуктарын коргоо жана демократиялык башкаруу боюнча изилдөөлөрдү жүргүзөт; Борбордук Азия аймагынын маанилүү проблемаларына арналган семинарларды жана конференцияларды уюштурат.

МУГАЛИМДЕРДИН ИЗИЛДӨӨ ТОПТОРУ

Борбордук Азиядагы Америка университети
Аалы Токомбаев көчөсү 7/6
Бишкек, Кыргыз Республикасы 720060

Тел.: +996 (312) 915000 + ички.
Факс: +996 (312) 915 028