Борбордук Азиядагы Америка Университети - БААУ - Студенттерди колдоо кызматтары

Студенттерди колдоо кызматтары

СИЖК

Студенттердин илимий жигердүүлүгү боюнча комитет студенттердин илимий-изилдөө ишмердигине дем берет жана студенттердин чет өлкөлөргө окуу жана саякат үчүн гранттарды бөлүп берет. Бул Комитет студенттердин демилгесиндеги долбоорлорго, профессионалдык жактан өнүгүү иш-аракеттерине жана студенттердин изилдөөлөрүнө ай сайын БААУ студенттерине чакан гранттарды берүү аркылуу колдоо көрсөтөт.

Жашоо кызматтары

Борбордук Азиядагы Америка университети
Аалы Токомбаев көчөсү 7/6
Бишкек, Кыргыз Республикасы 720060

Тел.: +996 (312) 915000 + ички.
Факс: +996 (312) 915 028