Окуу-каттоо башкармалыгы

АДАМ РЕСУРСТАРЫН БАШКАРУУ КЕҢСЕСИ

Мыкты адистерди тартуу, тандоо жана жалдоо эң маанилүү стратегиялык милдеттердин бири болуп саналат. Жогорку квалификациялуу окутуучулар жана кызматкерлер университеттин эң кымбат байлыгы жана ийгиликтин булагы деп эсептелет.

Студенттерди кабыл алуу кеңсеси

Борбордук Азиядагы демократиялык өзгөртүүлөрдү ишке ашыра турган болочок жетекчилерди даярдоо үчүн чөлкөмдүн эң мыктыларын тартуу ишин Студенттерди кабыл алуу кеңсеси аткарат.

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

МИССИЯ: Способствовать реализации миссии АУЦА через эффективные и действенные методы работы, такие как разработка, закупка, внедрение, эксплуатация и поддержка компьютерной инфраструктуры и сервисов в области ИТ.

ОФИС ЮРИСТА

БААУ медициналык кызматы

The Medical Services office offers assistance to students, staff and faculty through an on-staff nurse, therapist, physical therapist, and psychologist.

КООМЧУЛУК ЖАНА ЖАЛПЫГА МААЛЫМДОО КАРАЖАТТАРЫ МЕНЕН БАЙЛАНЫШТАР КЕҢСЕСИ

Коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен байланыштар кеңсеси университеттин бардык тышкы байланыштарына жооп берет, коомчулук менен байланыштардын бардык багыттары боюнча жалпы координацияны жүргүзөт. PR-кеңсеси университеттин миссиясын ишке ашыруу максаты менен маалыматтык саясатты ишке ашырат, билдирүүлөрдү кабыл алуу, иштеп чыгуу жана жиберүү иштерин аткарат, университеттин белгилери басылган буюмдарды таркатуу ишин башкарат, интернеттеги маркетинг стратегиясын жүзөгө ашырат, жарнамалык материалдарды ачыкка чыгарат.

Борбордук Азиядагы Америка университети
Аалы Токомбаев көчөсү 7/6
Бишкек, Кыргыз Республикасы 720060

Тел.: +996 (312) 915000 + ички.
Факс: +996 (312) 915 028